กำลังดู 12 คน

ออนไลน์วันนี้ 370 คน

ทั้งหมด 684,182 ครั้ง

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2560 ตำแหน่งอาจารย์

ผู้ประกาศ: กบค. | วันที่ประกาศ: 13 มีนาคม 2560 | เปิดอ่าน 2084 | รับสมัครงาน

* หากมีปัญหาดูผ่านเว็บไม่ได้ให้ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ ประกาศผลการสอบคัดเลือก_2-60.pdf   2186.86 kb. ดาวน์โหลด

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาจ้างด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เพื่อปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 7 อัตรา ได้แก่
1. สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์   1 อัตรา
2. สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร  1 อัตรา

3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 1 อัตรา
4. สาขาวิชาการประถมศึกษา 1 อัตรา
5. สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ 1 อัตรา
6. สาขาวิชานิติศาสตร์ 2 อัตรา

การรับสมัคร
1. สมัครด้วยตนเอง ได้ที่กองบริหารงานบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่  15 มีนาคม 
 - 29 เมษายน 2560  เวลา  08.30 – 12.00 น. และ 13.00 -  16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
2. สมัครทางไปรษณีย์  ตั้งแต่วันที่  15 มีนาคม  - 12 เมษายน 2560