กำลังดู 6 คน

ออนไลน์วันนี้ 375 คน

ทั้งหมด 684,262 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อสมาชิกสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2560

ผู้ประกาศ: กบค. | วันที่ประกาศ: 14 กุมภาพันธ์ 2560 | เปิดอ่าน 377 | ประชาสัมพันธ์

* หากมีปัญหาดูผ่านเว็บไม่ได้ให้ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ ประกาศรายชื่อ_(1).pdf   5867.63 kb. ดาวน์โหลด

สหกรณ์จะจัดให้มีการลงคะแนนออกเสียงเลือกตั้งในวันประชุมใหญ่สามัญ วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องConference Room 1 (ห้อง 340101) อาคาร 34 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 11.00 น. โดยให้สมาชิกนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับขี่ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันตัวบุคคล ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง