กำลังดู 3 คน

ออนไลน์วันนี้ 371 คน

ทั้งหมด 684,199 ครั้ง

จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคปกติ และ ภาค กศ.บป.

ผู้ประกาศ: admin | วันที่ประกาศ: 09 กุมภาพันธ์ 2560 | เปิดอ่าน 632 | ประชาสัมพันธ์

                   ด้วยกองพัฒนานักศึกษา จะดำเนินการจัดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาค กศ.บป. ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2 ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 เริ่มเวลา 08.00 น.  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จึงขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
หมายเหตุ ขอให้นักศึกษานำสมุดกิจกรรมเข้าร่วมด้วย