กำลังดู 5 คน

ออนไลน์วันนี้ 373 คน

ทั้งหมด 684,239 ครั้ง

เปิดรับสมัครและรับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2560

ผู้ประกาศ: กบค. | วันที่ประกาศ: 02 กุมภาพันธ์ 2560 | เปิดอ่าน 432 | ประกาศ

* หากมีปัญหาดูผ่านเว็บไม่ได้ให้ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต_2560.pdf   1987.29 kb. ดาวน์โหลด

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เปิดรับสมัครและรับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2560

ยื่นใบสมัคร และ/หรือ เสนอรายชื่อโดยบุคคลได้ที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2560  ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ระหว่างวันที่  6 - 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ในวันและเวลาราชการ