กำลังดู 2 คน

ออนไลน์วันนี้ 153 คน

ทั้งหมด 692,316 ครั้ง

ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้าสำนักผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ประกาศ: กบค. | วันที่ประกาศ: 27 มกราคม 2560 | เปิดอ่าน 410 | รับสมัครงาน

* หากมีปัญหาดูผ่านเว็บไม่ได้ให้ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหัวหน้าสำนักงาน-ห้องสมุด.pdf   258.85 kb. ดาวน์โหลด

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะดำเนินการคัดเลือกในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 – 12.30 น. ที่ห้องประชุมอธิการบดี ชั้น 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา  

ข้อปฏิบัติในการเข้ารับการคัดเลือก
ผู้สมัครต้องรายงานตัวเพื่อรับการประเมินคัดเลือก(สัมภาษณ์) ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา  08.30 – 09.00 น.  ที่ หน้าห้องประชุมอธิการบดี ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา