กำลังดู 5 คน

ออนไลน์วันนี้ 374 คน

ทั้งหมด 684,257 ครั้ง

เปิดรับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม แทนตำแหน่งที่ว่าง

ผู้ประกาศ: กบค. | วันที่ประกาศ: 16 มกราคม 2560 | เปิดอ่าน 330 | ประกาศ

* หากมีปัญหาดูผ่านเว็บไม่ได้ให้ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ สรรหากรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ2.pdf   2425.74 kb. ดาวน์โหลด

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เปิดรับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ยื่นเสนอรายชื่อ ได้ที่ศูนย์ประสานงานการสรรหากรรมการ  ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ระหว่างวันที่  16 - 31 มกราคม 2560 ในวันและเวลาราชการ