กำลังดู 4 คน

ออนไลน์วันนี้ 371 คน

ทั้งหมด 684,212 ครั้ง

บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา-อนุมัติ-9-ธค-59-รอบ-2 ภาค ปกติ/ กศ.บป. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)

ผู้ประกาศ: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | วันที่ประกาศ: 20 ธันวาคม 2559 | เปิดอ่าน 1574 | ประกาศ

* หากมีปัญหาดูผ่านเว็บไม่ได้ให้ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา-อนุมัติ-9-ธค-59-รอบ-2.pdf   67.66 kb. ดาวน์โหลด

บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา-อนุมัติ-9-ธค-59-รอบ-2  ภาค ปกติ/ กศ.บป. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)

หมายเหตุ - นักศึกษาที่มีรายชื่อได้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนยังไม่กำหนดวันรับหลักฐานสำเร็จการศึกษา รอบเพิ่มเติม
  - สำหรับนักศึกษาที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษา 1/2559 แต่ไม่ปัญหาตามที่เคยประกาศไป
  - สามารถยื่นเรื่องขอสำเร็จการศึกษา 2/2559 ได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 25 ธันวาคม 2559