กำลังดู 5 คน

ออนไลน์วันนี้ 373 คน

ทั้งหมด 684,242 ครั้ง

ลำดับที่บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ภาค ปกติ/ กศ.บป. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (รับหลักฐาน วันที่ 21 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป)

ผู้ประกาศ: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | วันที่ประกาศ: 20 ธันวาคม 2559 | เปิดอ่าน 1136 | ประกาศ

* หากมีปัญหาดูผ่านเว็บไม่ได้ให้ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ ลำดับที่-ขึ้นเว็บไซต์-อนุมัติ-9-ธันวาคม-59.pdf   280.78 kb. ดาวน์โหลด

     ลำดับที่บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา   ภาค ปกติ/ กศ.บป.   ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
** ผู้มีรายชื่อนัดรับหลักฐานสำเร็จการศึกษา (ใบรับรองคุณวุฒิ-Transcript) ในวันที่ 21 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป **