กำลังดู 5 คน

ออนไลน์วันนี้ 374 คน

ทั้งหมด 684,256 ครั้ง

ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการ หัวหน้าสำนักงานคณบดี หรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2559

ผู้ประกาศ: กบค. | วันที่ประกาศ: 09 ธันวาคม 2559 | เปิดอ่าน 318 | รับสมัครงาน

* หากมีปัญหาดูผ่านเว็บไม่ได้ให้ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก59-1.pdf   450.44 kb. ดาวน์โหลด

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะดำเนินการคัดเลือกในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.30 น. ที่ห้องประชุมอธิการบดี ชั้น 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา  

ข้อปฏิบัติในการเข้ารับการคัดเลือก
1. ผู้สมัครต้องส่งข้อมูลผลงานและคุณลักษณะของบุคคล ตามแบบฟอร์มที่แนบท้ายประกาศนี้ จำนวน 6 เล่ม เพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกประเมิน
  
2. ผู้สมัครต้องรายงานตัวเพื่อรับการประเมินคัดเลือก(สัมภาษณ์) ในวันที่ 15  ธันวาคม  2559  เวลา  08.30 – 09.00 น.  ที่ หน้าห้องประชุมอธิการบดี ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา