กำลังดู 3 คน

ออนไลน์วันนี้ 371 คน

ทั้งหมด 684,201 ครั้ง

เปิดรับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม แทนตำแหน่งที่ว่าง

ผู้ประกาศ: กบค. | วันที่ประกาศ: 09 ธันวาคม 2559 | เปิดอ่าน 301 | ประกาศ

* หากมีปัญหาดูผ่านเว็บไม่ได้ให้ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ สรรหากรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ.pdf   3062.24 kb. ดาวน์โหลด

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เปิดรับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ยื่นเสนอรายชื่อ ได้ที่ศูนย์ประสานงานการสรรหากรรมการ  ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ระหว่างวันที่  13 ธันวาคม 2559  - 31 มกราคม พ.ศ.2560 ในวันและเวลาราชการ