กำลังดู 6 คน

ออนไลน์วันนี้ 375 คน

ทั้งหมด 684,263 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 9/2559 ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)

ผู้ประกาศ: กบค. | วันที่ประกาศ: 06 ธันวาคม 2559 | เปิดอ่าน 394 | รับสมัครงาน

* หากมีปัญหาดูผ่านเว็บไม่ได้ให้ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์59-9.pdf   429.89 kb. ดาวน์โหลด

มหาวิทยาลัยฯจะดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ในวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ72 พรรษา                  
เวลา 10.00 – 12.00 ทั้งนี้ให้ผู้เข้าสอบเข้ารายงานตัวภายในเวลา 09.30 – 10.00 น.เวลาและสถานที่สอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม