กำลังดู 4 คน

ออนไลน์วันนี้ 371 คน

ทั้งหมด 684,206 ครั้ง

แจ้งนักศึกษาให้ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคารที่แสดงความประสงค์ให้มหาวิทยาลัยฯโอนเงินคืนค่าลงทะเบียนเรียนผ่านธนาคารเนื่องจากนักศึกษาได้สำรองจ่าย

ผู้ประกาศ: admin | วันที่ประกาศ: 16 กันยายน 2559 | เปิดอ่าน 271 | ประชาสัมพันธ์

แจ้งนักศึกษาให้ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคารที่แสดงความประสงค์ให้มหาวิทยาลัยฯโอนเงินคืนค่าลงทะเบียนเรียนผ่านธนาคารเนื่องจากนักศึกษาได้สำรองจ่าย

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคืนเงินกรณีสำรองจ่ายค่าลงทะเบียนเรียน
 
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล จำนวนเงิน ค่าลงทะเบียนเรียน เลขที่บัญชีธนาคาร วันที่ได้รับเงินคืน
1 573120440235 นายวรวิวัฒน์  ไชยขันธ์ 12,700.00 กรอ.1/2557 476-0-39840-6 13 กันยายน 2559
2 583140130148 นางสาวปิยนุช  ทับสมบัติ 10,000.00 กรอ.1/2558 409-3-23181-8 13 กันยายน 2559
3 554820520103 นายกิตติศักดิ์ อ่อนแก้ว 9,000.00 กยศ.1/2555 476-0-31861-5 13 กันยายน 2559
4 554820520110 นายชูเกียรติ  ศรีมุงคุณ 9,000.00 กยศ.1/2555 774-0-28652-4 13 กันยายน 2559
5 563150030114 นางสาวสุธาทิพย์  มณีมาตร์ 9,200.00 กยศ.1/2557 774-0-19111-6 13 กันยายน 2559