กำลังดู 4 คน

ออนไลน์วันนี้ 373 คน

ทั้งหมด 684,233 ครั้ง

แจ้งนักศึกษาที่ได้รับการจัดสรรเงินกู้ยืมไม่เต็มจำนวนที่ได้ลงทะเบียนเรียนให้ดำเนินการตรวจสอบจำนวนเงินกู้ยืมที่ตนได้รับจัดสรรและจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายเพิ่ม

ผู้ประกาศ: admin | วันที่ประกาศ: 16 กันยายน 2559 | เปิดอ่าน 253 | ประชาสัมพันธ์

แจ้งนักศึกษาที่ได้รับการจัดสรรเงินกู้ยืมไม่เต็มจำนวนที่ได้ลงทะเบียนเรียนให้ดำเนินการตรวจสอบจำนวนเงินกู้ยืมที่ตนได้รับจัดสรรและจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายเพิ่ม โดยนำใบลงทะเบียนเรียน (ทบ.20) มาจ่ายเงินส่วนเพิ่มพร้อมทั้งแจ้งยอดเงินที่ต้องจ่ายเพิ่มในจำนวนที่ถูกต้องครบถ้วนที่เคาร์เตอร์ห้องการเงินชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของภาคเรียนตามปฏิทินการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 มิเช่นนั้นแล้วนักศึกษาจะต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา