กำลังดู 3 คน

ออนไลน์วันนี้ 371 คน

ทั้งหมด 684,202 ครั้ง

ด่วน! รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (เพิ่มเติม) สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปริญญาโทหลักสูตร ค.ม.(สังคมศึกษา) ประเภททั่วไป/วิชาชีพครู ภาคปกติและภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์)

ผู้ประกาศ: admin | วันที่ประกาศ: 13 มิถุนายน 2559 | เปิดอ่าน 2358 | ประชาสัมพันธ์

ด่วน! รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (เพิ่มเติม)

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ปริญญาโทหลักสูตร ค..(สังคมศึกษา) ประเภททั่วไป/วิชาชีพครู

ภาคปกติและภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์)

รายละเอียดการรับสมัคร;

11-20  มิถุนายน 2559 สมัครด้วยตนเองที่บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร 15 ชั้น

23-24  มิถุนายน 2559 - สอบข้อเขียน
                               1. วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์สังคม
เศรษฐกิจ การเมืองไทยและสังคมโลก

                                                     2. วิชาภาษาอังกฤษ
                               3.สอบสัมภาษณ์

*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

ผศ.รังสฤษดิ์ สรรพอาษา โทร. 081-7990941