กำลังดู 4 คน

ออนไลน์วันนี้ 371 คน

ทั้งหมด 684,205 ครั้ง

ข่าวพระวรุณ 068

ผู้ประกาศ: งานประชาสัมพันธ์ | วันที่ประกาศ: 11 มิถุนายน 2558 | เปิดอ่าน 417 | ข่าวพระวุณ

* หากมีปัญหาดูผ่านเว็บไม่ได้ให้ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ พระวรุณ 068.doc    kb. ดาวน์โหลด

การประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
“การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 :  มิติทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”