กำลังดู 3 คน

ออนไลน์วันนี้ 275 คน

ทั้งหมด 602,729 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์แจ้งนักศึกษาที่ได้รับการจัดสรรเงินกู้ยืมไม่เต็มจำนวนที่ได้ลงทะเบียนเรียน ให้ตรวจสอบจำนวนเงินกู้ที่ตนได้รับจัดสรรเงินกู้ยืมและจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายเพิ่ม เพื่อดำเนินการจ่ายเงินเพื่มในส่วนที่ไม่ได้รับเงินกู้ยืม

ผู้ประกาศ: m.nakharin | วันที่ประกาศ: 16 กุมภาพันธ์ 2559 | เปิดอ่าน 294 | ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์แจ้งนักศึกษาที่ได้รับการจัดสรรเงินกู้ยืมไม่เต็มจำนวนที่ได้ลงทะเบียนเรียน ให้ตรวจสอบจำนวนเงินกู้ที่ตนได้รับจัดสรรเงินกู้ยืมและจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายเพิ่ม เพื่อดำเนินการจ่ายเงินเพื่มในส่วนที่ไม่ได้รับเงินกู้ยืม โดยนำบัตรนักศึกษามาใช้เป็นหลักฐานในการจ่ายเงินพร้อมทั้งแจ้งยอดเงินที่ต้องจ่ายเพิ่มดังกล่าวที่เคาน์เตอร์ห้องการเงิน ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 เดือน เมษายน 2559 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนตามปฎิทินการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 มิเช่นนั้นแล้วนักศึกษาจะต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา