วันที่ประกาศหัวข้อข่าวผู้ประกาศเปิดดู
16 เม.ย. 2558ตารางสอบวิชาศึกษาทั่วไป ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีwebmaster76
09 เม.ย. 2558รายงานผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2558กบค.113
07 เม.ย. 2558ข่าวพระวรุณ 051ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย65
02 เม.ย. 2558รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4/2558 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์,นิติกรกบค.134
05 มี.ค. 2558รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2558กบค.240
27 ก.พ. 2558รายชื่อพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกมาปฏิบัติหน้าที่ประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์กบค.112
วันที่ประกาศหัวข้อข่าวผู้ประกาศเปิดดู
17 เม.ย. 2558ตารางสอบวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ฯ webmaster1,466
16 เม.ย. 2558ตารางสอบวิชาศึกษาทั่วไป ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีwebmaster851
10 เม.ย. 2558สารอธิการบดี สวัสดีปีใหม่ไทย 2558webmaster85
13 มี.ค. 2558ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน มาปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะรัฐศาสตร์ฯกบค.547
12 มี.ค. 2558ศูนย์ภาษาจีนและหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดอบรมหลักสูตรภาษาจีนสำหรับเด็กwebmaster210
19 ก.พ. 2558ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2558สำนักงานอธิการบดี912
วันที่ประกาศหัวข้อข่าวผู้ประกาศเปิดดู
09 เม.ย. 2558รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2558กบค.259
02 เม.ย. 2558รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4/2558 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์,นิติกรกบค.862
13 มี.ค. 2558ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน มาปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์กบค.271
13 มี.ค. 2558ผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ครั้งที่ 3/2558 กบค.534
05 มี.ค. 2558รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2558กบค.707
27 ก.พ. 2558รายชื่อพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกมาปฏิบัติหน้าที่ประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์กบค.160
วันที่ประกาศหัวข้อข่าวผู้ประกาศเปิดดู
01 เม.ย. 2558สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งานกองคลัง34
01 เม.ย. 2558สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวเล้อม จำนวน 1 งานกองคลัง18
01 เม.ย. 2558สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถ จำนวน 1 หลังกองคลัง19
01 เม.ย. 2558สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการผลิตรายการโทรทัศน์ จำนวน 1 งานกองคลัง12
01 เม.ย. 2558สอบราคาจ้างก่อสร้างลานจอกรถอาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 1 งานกองคลัง15
27 มี.ค. 2558สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้แช่เย็นอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียสกองคลัง26
วันที่ประกาศหัวข้อข่าวผู้ประกาศเปิดดู
03 ก.พ. 2558บทความเตือนภัย ตอน ทำยังไงเมื่อไฟแนนซ์ขู่ยึดรถประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย109
01 ธ.ค. 2557บทความเตือนภัย ตอน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกินไปทำไมประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย169
01 ธ.ค. 2557บทความเตือนภัย ตอน อาหารสำเร็จรูปที่น่ากินแต่น่ากลัวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย162
01 ธ.ค. 2557บทความเตือยภัย ตอน นั่งนาน นอนนาน ระวังจะอยู่ไม่นานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย125
01 ธ.ค. 2557บทความเตือนภัย ตอน ดื่มกาแฟมากทำสมองช้าประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย130
01 ธ.ค. 2557บทความเตือนภัย ตอน เรื่องต้องรู้ก่อนซื้อคอนโดประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย86