วันที่ประกาศหัวข้อข่าวผู้ประกาศเปิดดู
16 มิ.ย. 2557ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4/2557 กบค.233
04 มิ.ย. 2557รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4/2557 ตำแหน่งอาจารย์กบค.258
28 พ.ค. 2557ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ยื่นขอสำเร็จการศึกษา ภาค ปกติ / กศ.บป. ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2556สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน1,857
25 เม.ย. 2557ระบบค้นหาห้องสอบตามชื่อ หรือ สกุล กรรมการคุมสอบ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 27 เมษายน 2557 สถานที่สอบ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน479
24 เม.ย. 2557ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่องนโยบายการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานwebmaster419
24 เม.ย. 2557ประกาศสำนักงานอธิการบดี เรื่องนโยบายการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานwebmaster118
วันที่ประกาศหัวข้อข่าวผู้ประกาศเปิดดู
10 ก.ค. 2557ประกาศรับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5/2557 ตำแหน่งอาจารย์ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)กบค.442
04 ก.ค. 2557รับสมัครอาจารย์ จำนวน 25 อัตรากบค.2,972
03 ก.ค. 2557รับโอนข้าราชการ วุฒิปริญญาเอก ทางด้านคณิตศาสตร์ 1 อัตรากบค.141
03 ก.ค. 2557รับโอนข้าราชการ วุฒิปริญญาเอก ทางด้านคณิตศาสตร์ 1 อัตรากบค.177
30 มิ.ย. 2557ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร พ.ศ.2557สำนักงานอธิการบดี220
01 ก.ค. 2557ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ.2557webmaster150
วันที่ประกาศหัวข้อข่าวผู้ประกาศเปิดดู
03 ก.ค. 2557รับโอนข้าราชการ วุฒิปริญญาเอก ทางด้านคณิตศาสตร์ 1 อัตรากบค.54
03 ก.ค. 2557รับโอนข้าราชการ วุฒิปริญญาเอก ทางด้านคณิตศาสตร์ 1 อัตรากบค.36
16 มิ.ย. 2557ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4/2557 กบค.675
04 มิ.ย. 2557รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4/2557 ตำแหน่งอาจารย์กบค.942
15 พ.ค. 2557รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน-งบแผ่นดิน ตำแหน่งวิชาการ วุฒิปริญญาเอก ทางด้านคณิตศาสตร์ อัตราค่าจ้าง 33,600 บาท จำนวน 1 อัตรากบค.540
30 เม.ย. 2557คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ webmaster1,543
วันที่ประกาศหัวข้อข่าวผู้ประกาศเปิดดู
04 ก.ค. 2557สำนักศิลปะและวัฒนธรรมสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีและเครื่องเสียง จำนวน ๑ ชุด สำนักศิลปะและวัฒนธรรม63
21 พ.ค. 2557สอบราคาซื้อเครื่องปิดผนึกถึงพลาสติกแบบสุญญากาศwebmaster50
21 พ.ค. 2557สอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ (Oxybaby)webmaster72
21 พ.ค. 2557สอบราคาซื้อตู้บ่เพาะเลี้ยงเชื้อwebmaster37
21 พ.ค. 2557เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ ๓ กระบอกตาwebmaster49
06 พ.ค. 2557สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้ว คสล. ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งานกองคลัง58
วันที่ประกาศหัวข้อข่าวผู้ประกาศเปิดดู
16 ต.ค. 2555การประกวดบทความวิชาการและเรียงความ เฉลิมพระเกียรติ 5 ธ.ค. 54webmaster779
16 ต.ค. 2555โครงการรวมใจใส่เสื้อพร้อมสายรัดและดอกกุหลาบชมพูถวายพระพรwebmaster598
16 ต.ค. 2555ข่าวธนาคารแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 7/2554webmaster712