วันที่ประกาศหัวข้อข่าวผู้ประกาศเปิดดู
25 พ.ย. 2557รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10/2557 ตำแหน่งอาจารย์กบค.279
22 พ.ย. 2557ประกาศตารางสอบวิชา GE ภาคเรียนที่ 1/2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน359
19 พ.ย. 2557ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2557สำนักงานอธิการบดี36
18 พ.ย. 2557การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2557สำนักงานอธิการบดี23
17 พ.ย. 2557ประกาศรับบัตรประจำตัวนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน49
15 พ.ย. 2557รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 9/2557 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์webmaster1,843
วันที่ประกาศหัวข้อข่าวผู้ประกาศเปิดดู
26 พ.ย. 2557รายชื่อนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ชำระส่วนต่างเพิ่ม ภาคเรียนที่ 1/2557webmaster17
25 พ.ย. 2557รัฐศาสตร์ ขอเชิญรับฟังการอภิปรายทางวิชาการ“ทิศทางการปฏิรูปท้องถิ่นไทย ?”ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย21
22 พ.ย. 2557ตารางสอบ GE ภาคเรียนที่ 1/2557webmaster2,049
19 พ.ย. 2557สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ไวนิล จำนวน 1 เครื่องกองคลัง48
19 พ.ย. 2557ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2557สำนักงานอธิการบดี133
18 พ.ย. 2557การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2557สำนักงานอธิการบดี83
วันที่ประกาศหัวข้อข่าวผู้ประกาศเปิดดู
25 พ.ย. 2557รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10/2557 ตำแหน่งอาจารย์กบค.757
12 พ.ย. 2557รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 9/2557 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์กบค.2,622
28 ต.ค. 2557ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานฯ ครั้งที่ 8/2557กบค.620
25 ต.ค. 2557รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาคความรู้ทั่วไป / ความรู้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อบรรจุเป็นพนักงานฯครั้งที่ 8/2557กบค.432
14 ต.ค. 2557รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 8/2557กบค.1,436
02 ต.ค. 2557รับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 8/2557กบค.4,172
วันที่ประกาศหัวข้อข่าวผู้ประกาศเปิดดู
19 พ.ย. 2557สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบผลิตน้ำสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุดกองคลัง29
19 พ.ย. 2557สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องCNCกองคลัง19
19 พ.ย. 2557สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรม จำนวน 1 ชุดกองคลัง21
19 พ.ย. 2557สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกลึง จำนวน 3 เครื่องกองคลัง23
19 พ.ย. 2557สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ประสิทธิภาพการเผาไหม้ จำนวน 3 เครื่องกองคลัง19
19 พ.ย. 2557สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการหุ่นยนต์ Humamoid จำนวน 30 ชุดกองคลัง7
วันที่ประกาศหัวข้อข่าวผู้ประกาศเปิดดู
16 ต.ค. 2555การประกวดบทความวิชาการและเรียงความ เฉลิมพระเกียรติ 5 ธ.ค. 54webmaster888
16 ต.ค. 2555โครงการรวมใจใส่เสื้อพร้อมสายรัดและดอกกุหลาบชมพูถวายพระพรwebmaster665
16 ต.ค. 2555ข่าวธนาคารแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 7/2554webmaster796