วันที่ประกาศหัวข้อข่าวผู้ประกาศเปิดดู
05 ส.ค. 2557ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2557 ลงวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2557สำนักงานอธิการบดี115
28 ก.ค. 2557รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5/2557 ตำแหน่งอาจารย์(เพิ่มเติม)กบค.368
25 ก.ค. 2557รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5/2557 ตำแหน่งอาจารย์กบค.365
24 ก.ค. 2557 บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ,ภาคกศ.บป วันที่ 17กรกฎาคม 2557 *ผู้มีรายชื่อสามารถรับหลักฐานสำเร็จการศึกษา(ใบรับรองคุณวุฒิ-Transcript) ในวันที่ 29 ก.ค 57สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน333
22 ก.ค. 2557รับสมัครอาจารย์ จำนวน 26 อัตราwebmaster783
04 มิ.ย. 2557รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4/2557 ตำแหน่งอาจารย์กบค.197
วันที่ประกาศหัวข้อข่าวผู้ประกาศเปิดดู
26 ส.ค. 2557วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557 เวลา 10.30 น. ขอเชิญหัวหน้าห้อง/ตัวแทนห้อง ภาค กศ.บป. ทุกคณะทุกชั้นปี เข้าร่วมประชุม ณ อาคารกองกิจการนักศึกษาชั้น 3 ห้องประชุม 15 ที่นั่ง webmaster108
25 ส.ค. 2557กำหนดการไหว้ครู กศ.บป. 2557งานประชาสัมพันธ์215
24 ส.ค. 2557ประกาศ : ผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 /2557 ตำแหน่งอาจารย์กบค.412
20 ส.ค. 2557ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานครั้งที่ 6/2557 เพิ่มเติมกบค.400
20 ส.ค. 2557ประกาศ : ยกเลิกรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานครั้งที่ 6/2557 เฉพาะรายกบค.210
19 ส.ค. 2557ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานฯ ครั้งที่ 6/2557 ตำแหน่งอาจารย์กบค.356
วันที่ประกาศหัวข้อข่าวผู้ประกาศเปิดดู
24 ส.ค. 2557ประกาศ : ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่6/2557 ตำแหน่งอาจารย์กบค.304
02 ส.ค. 2557รับสมัครพนักงานฯ ครั้งที่ 6/2557 ตำแหน่งอาจารย์กบค.1,822
28 ก.ค. 2557รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5/2557 ตำแหน่งอาจารย์(เพิ่มเติม)กบค.706
25 ก.ค. 2557รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5/2557 ตำแหน่งอาจารย์กบค.1,090
04 มิ.ย. 2557รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4/2557 ตำแหน่งอาจารย์กบค.915
15 พ.ค. 2557รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน-งบแผ่นดิน ตำแหน่งวิชาการ วุฒิปริญญาเอก ทางด้านคณิตศาสตร์ อัตราค่าจ้าง 33,600 บาท จำนวน 1 อัตรากบค.607
วันที่ประกาศหัวข้อข่าวผู้ประกาศเปิดดู
04 ส.ค. 2557ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กองคลัง62
04 ส.ค. 2557สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารหอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (5 ธันวาคม 2550) จำนวน 1 งานกองคลัง29
04 ส.ค. 2557สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งานกองคลัง28
04 ส.ค. 2557สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหนองนกเป็ดน้ำ จำนวน 1 งานกองคลัง19
31 ก.ค. 2557สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลกราฟฟิค จำนวน 20 เครื่องกองคลัง44
21 พ.ค. 2557สอบราคาซื้อเครื่องปิดผนึกถึงพลาสติกแบบสุญญากาศwebmaster40
วันที่ประกาศหัวข้อข่าวผู้ประกาศเปิดดู
16 ต.ค. 2555การประกวดบทความวิชาการและเรียงความ เฉลิมพระเกียรติ 5 ธ.ค. 54webmaster786
16 ต.ค. 2555โครงการรวมใจใส่เสื้อพร้อมสายรัดและดอกกุหลาบชมพูถวายพระพรwebmaster602
16 ต.ค. 2555ข่าวธนาคารแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 7/2554webmaster723