วันที่ประกาศหัวข้อข่าวผู้ประกาศเปิดดู
27 ก.พ. 2558รายชื่อพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกมาปฏิบัติหน้าที่ประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์กบค.28
25 ก.พ. 2558ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2558 ตำแหน่งอาจารย์กบค.35
20 ก.พ. 2558ประกาศบัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 อนุมัติ 20 มกราคม 2558 (เพิ่มเติม)สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน289
19 ก.พ. 2558ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2558สำนักงานอธิการบดี44
12 ก.พ. 2558รับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุนเพื่อคัดเลือกมาปฏิบัติหน้าที่ประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์กบค.63
12 ก.พ. 2558รับสมัครสอบคัดเลือกพนักเงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2558 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์กบค.74
วันที่ประกาศหัวข้อข่าวผู้ประกาศเปิดดู
19 ก.พ. 2558ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2558สำนักงานอธิการบดี340
16 ก.พ. 2558ผลการออกสลากกาชาด 2558ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย154
12 ก.พ. 2558ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2558สำนักงานอธิการบดี180
10 ก.พ. 2558ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และการได้มาซึ่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2558สำนักงานอธิการบดี135
06 ก.พ. 2558แข่งกีฬาการศึกษาพิเศษงานประชาสัมพันธ์128
03 ก.พ. 2558ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ108
วันที่ประกาศหัวข้อข่าวผู้ประกาศเปิดดู
27 ก.พ. 2558รายชื่อพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกมาปฏิบัติหน้าที่ประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์กบค.30
25 ก.พ. 2558ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2558 ตำแหน่งอาจารย์กบค.224
12 ก.พ. 2558รับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุนเพื่อคัดเลือกมาปฏิบัติหน้าที่ประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์กบค.316
12 ก.พ. 2558รับสมัครสอบคัดเลือกพนักเงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2558 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์กบค.623
30 ม.ค. 2558ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2558 ตำแหน่งอาจารย์กบค.724
12 ม.ค. 2558ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11/2557 ตำแหน่งพนักงานขันรถยนต์กบค.266
วันที่ประกาศหัวข้อข่าวผู้ประกาศเปิดดู
05 ก.พ. 2558สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา จำนวน 7 รายการกองคลัง52
05 ก.พ. 2558สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเขย่าสารชนิดควบคุมอุณหภูมิกองคลัง27
05 ก.พ. 2558สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้แช่เย็นอุณหภูมิ-80องศาเซลเซียสกองคลัง29
05 ก.พ. 2558สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้ปลอดเชื้อมาตรฐานสำหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชกองคลัง18
05 ก.พ. 2558สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทดลองแผงโซล่าเซลล์กองคลัง27
05 ก.พ. 2558สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์เครื่องครัวกองคลัง16
วันที่ประกาศหัวข้อข่าวผู้ประกาศเปิดดู
03 ก.พ. 2558บทความเตือนภัย ตอน ทำยังไงเมื่อไฟแนนซ์ขู่ยึดรถประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย49
01 ธ.ค. 2557บทความเตือนภัย ตอน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกินไปทำไมประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย125
01 ธ.ค. 2557บทความเตือนภัย ตอน อาหารสำเร็จรูปที่น่ากินแต่น่ากลัวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย111
01 ธ.ค. 2557บทความเตือยภัย ตอน นั่งนาน นอนนาน ระวังจะอยู่ไม่นานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย82
01 ธ.ค. 2557บทความเตือนภัย ตอน ดื่มกาแฟมากทำสมองช้าประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย91
01 ธ.ค. 2557บทความเตือนภัย ตอน เรื่องต้องรู้ก่อนซื้อคอนโดประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย63