ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2556 รอบเพิ่มเติม

พ.ค.

19

2013

ภาคเรียนที่ 1/2556 นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชาที่เปิดสอน จำนวนนักศึกษาที่รับ ตลอดทั้งหลักเกณฑ์การรับสมัครต่าง ๆ รอบเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 15 – 30 พฤษภาคม 2556 รายละเอียดเพิ่มเติม ที่เว็บไซต์ บัณฑิตวิทยาลัย http://gs.rmu.ac.th หรือ ไฟล์ที่แนบมาgsdat_notice_560515

Cheap Windows 7 Ultimate
Buy Windows 7 Ultimate
Order Windows 7 Ultimate
Order Windows 7 Ultimate
Adobe Creative Suite 6 Master Collection
Adobe Creative Suite 6 Master Collection
Adobe Creative Suite 6 Master Collection
Sale Microsoft Office 2010 Professional Plus
Sale Microsoft Office 2010 Professional Plus
Cheap Microsoft Office 2010 Professional Plus

หมวดหมู่: ข่าวประกาศ ประกาศโดย: [ Grey Star Level]

ระดับความนิยม

Grey Sta Levelr [1 - 25 Grey Star Level]
Green Star Level [26 - 50 Green Star Level]
Blue Star Level [51 - 500 Blue Star Level]
Orange Star Level [501 - 5000 Orange Star Level]
Red Star Level [5001 - 25000 Red Star Level]
Black Star Level [25001+ Black Star Level]