วันที่ประกาศหัวข้อข่าวผู้ประกาศเปิดดู
15 ก.ย. 2557 บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 (เพิ่มเติม) รับหลักฐานสำเร็จการศึกษาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน166
05 ส.ค. 2557ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2557 ลงวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2557สำนักงานอธิการบดี201
28 ก.ค. 2557รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5/2557 ตำแหน่งอาจารย์(เพิ่มเติม)กบค.521
25 ก.ค. 2557รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5/2557 ตำแหน่งอาจารย์กบค.411
24 ก.ค. 2557 บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ,ภาคกศ.บป วันที่ 17กรกฎาคม 2557 *ผู้มีรายชื่อสามารถรับหลักฐานสำเร็จการศึกษา(ใบรับรองคุณวุฒิ-Transcript) ในวันที่ 29 ก.ค 57สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน446
22 ก.ค. 2557รับสมัครอาจารย์ จำนวน 26 อัตราwebmaster1,008
วันที่ประกาศหัวข้อข่าวผู้ประกาศเปิดดู
21 ก.ย. 2557รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานฯ ครั้งที่ 7/2557กบค.2,003
17 ก.ย. 2557ผลการคัดเลือกเพื่อโอนข้าราชการฯ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2557กบค.300
09 ก.ย. 2557ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโอนข้าราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2557กบค.679
06 ก.ย. 2557รับสมัครพนักงาน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 7/2557 สายสนับสนุน จำนวน 24 อัตรา กบค.8,450
26 ส.ค. 2557วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557 เวลา 10.30 น. ขอเชิญหัวหน้าห้อง/ตัวแทนห้อง ภาค กศ.บป. ทุกคณะทุกชั้นปี เข้าร่วมประชุม ณ อาคารกองกิจการนักศึกษาชั้น 3 ห้องประชุม 15 ที่นั่ง webmaster209
25 ส.ค. 2557กำหนดการไหว้ครู กศ.บป. 2557งานประชาสัมพันธ์291
วันที่ประกาศหัวข้อข่าวผู้ประกาศเปิดดู
24 ส.ค. 2557ประกาศ : ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่6/2557 ตำแหน่งอาจารย์กบค.1,153
02 ส.ค. 2557รับสมัครพนักงานฯ ครั้งที่ 6/2557 ตำแหน่งอาจารย์กบค.2,941
28 ก.ค. 2557รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5/2557 ตำแหน่งอาจารย์(เพิ่มเติม)กบค.865
25 ก.ค. 2557รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5/2557 ตำแหน่งอาจารย์กบค.1,234
04 มิ.ย. 2557รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4/2557 ตำแหน่งอาจารย์กบค.985
15 พ.ค. 2557รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน-งบแผ่นดิน ตำแหน่งวิชาการ วุฒิปริญญาเอก ทางด้านคณิตศาสตร์ อัตราค่าจ้าง 33,600 บาท จำนวน 1 อัตรากบค.689
วันที่ประกาศหัวข้อข่าวผู้ประกาศเปิดดู
04 ส.ค. 2557ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กองคลัง92
04 ส.ค. 2557สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารหอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (5 ธันวาคม 2550) จำนวน 1 งานกองคลัง40
04 ส.ค. 2557สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งานกองคลัง37
04 ส.ค. 2557สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหนองนกเป็ดน้ำ จำนวน 1 งานกองคลัง28
31 ก.ค. 2557สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลกราฟฟิค จำนวน 20 เครื่องกองคลัง54
21 พ.ค. 2557สอบราคาซื้อเครื่องปิดผนึกถึงพลาสติกแบบสุญญากาศwebmaster49
วันที่ประกาศหัวข้อข่าวผู้ประกาศเปิดดู
16 ต.ค. 2555การประกวดบทความวิชาการและเรียงความ เฉลิมพระเกียรติ 5 ธ.ค. 54webmaster805
16 ต.ค. 2555โครงการรวมใจใส่เสื้อพร้อมสายรัดและดอกกุหลาบชมพูถวายพระพรwebmaster610
16 ต.ค. 2555ข่าวธนาคารแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 7/2554webmaster735