วันที่ประกาศหัวข้อข่าวผู้ประกาศเปิดดู
30 ม.ค. 2558ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2558 ตำแหน่งอาจารย์กบค.15
27 ม.ค. 2558ประกาศขยายวันขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557 ภาคกศ.บป (ชำระเงินผ่านกองคลังเท่านั้น)สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน55
22 ม.ค. 2558ประกาศบัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 อนุมัติ 20 มกราคม 2558 รับหลักฐานวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน1,912
12 ม.ค. 2558ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11/2557 ตำแหน่งพนักงานขันรถยนต์กบค.625
12 ม.ค. 2558ข่าวพระวรุณ 038ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย261
07 ม.ค. 2558รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2558 ตำแหน่งอาจารย์กบค.339
วันที่ประกาศหัวข้อข่าวผู้ประกาศเปิดดู
27 ม.ค. 2558เปลี่ยนแปลงปฏฺิทินการศึกษา กศ.บป. ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๗ เปิดเรียนวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๘webmaster174
26 ม.ค. 2558แจ้งข่าวเชิญหัวหน้าห้องภาค กศ.บป. ทุกชั้นเรียน ทุกปี ร่วมประชุมเรื่องการแข่งขันกีฬาสี การศึกษาดูงาน ในวันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2558 webmaster81
25 ม.ค. 2558รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานฯ ครั้งที่ 1/2558 ตำแหน่งอาจารย์กบค.224
25 ม.ค. 2558รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานฯ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิ ป.เอก/โท สาขาคณิตศาสตร์ / ภาษาอังกฤษกบค.125
25 ม.ค. 2558รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งวิชาการ ปริญญาโท/เอก ทางด้านเคมี , ทางด้านภาษาอังกฤษ , ทางด้านคณิตศาสตร์กบค.77
20 ม.ค. 2558อวยพรปีใหม่ ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามงานประชาสัมพันธ์99
วันที่ประกาศหัวข้อข่าวผู้ประกาศเปิดดู
30 ม.ค. 2558ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2558 ตำแหน่งอาจารย์กบค.41
12 ม.ค. 2558ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11/2557 ตำแหน่งพนักงานขันรถยนต์กบค.212
07 ม.ค. 2558รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2558 ตำแหน่งอาจารย์กบค.1,628
06 ม.ค. 2558รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11/2557 พนักงานขับรถยนต์กบค.121
23 ธ.ค. 2557รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10/2557(ตำแหน่งอาจารย์)กบค.587
13 ธ.ค. 2557ผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ครั้งที่ 9/2557ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์กบค.270
วันที่ประกาศหัวข้อข่าวผู้ประกาศเปิดดู
07 ม.ค. 2558ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบ่อพักน้ำเสียอาคารพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวน ๑ งาน กองคลัง33
07 ม.ค. 2558ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำ จำนวน ๒ หลัง กองคลัง33
07 ม.ค. 2558ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาในร่ม จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กองคลัง49
07 ม.ค. 2558ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กองคลัง32
07 ม.ค. 2558ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานกลุ่มงานพัสดุและอาคารสถานที่ จำนวน 1 หลัง กองคลัง30
23 ธ.ค. 2557ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ กองคลัง45
วันที่ประกาศหัวข้อข่าวผู้ประกาศเปิดดู
01 ธ.ค. 2557บทความเตือนภัย ตอน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกินไปทำไมประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย91
01 ธ.ค. 2557บทความเตือนภัย ตอน อาหารสำเร็จรูปที่น่ากินแต่น่ากลัวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย72
01 ธ.ค. 2557บทความเตือยภัย ตอน นั่งนาน นอนนาน ระวังจะอยู่ไม่นานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย57
01 ธ.ค. 2557บทความเตือนภัย ตอน ดื่มกาแฟมากทำสมองช้าประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย62
01 ธ.ค. 2557บทความเตือนภัย ตอน เรื่องต้องรู้ก่อนซื้อคอนโดประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย47
01 ธ.ค. 2557บทความเตือนภัย ตอน หญ้ารีแพร์ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย41