วันที่ประกาศหัวข้อข่าวผู้ประกาศเปิดดู
28 ก.ค. 2557รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5/2557 ตำแหน่งอาจารย์(เพิ่มเติม)กบค.145
25 ก.ค. 2557รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5/2557 ตำแหน่งอาจารย์กบค.271
24 ก.ค. 2557 บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ,ภาคกศ.บป วันที่ 17กรกฎาคม 2557 *ผู้มีรายชื่อสามารถรับหลักฐานสำเร็จการศึกษา(ใบรับรองคุณวุฒิ-Transcript) ในวันที่ 29 ก.ค 57สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน150
22 ก.ค. 2557รับสมัครอาจารย์ จำนวน 26 อัตราwebmaster527
04 มิ.ย. 2557รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4/2557 ตำแหน่งอาจารย์กบค.164
28 พ.ค. 2557ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ยื่นขอสำเร็จการศึกษา ภาค ปกติ / กศ.บป. ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2556สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน1,241
วันที่ประกาศหัวข้อข่าวผู้ประกาศเปิดดู
31 ก.ค. 2557ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานฯ ครั้งที่ 5/2557 ตำแหน่งอาจารย์กบค.1,424
28 ก.ค. 2557ประกาศ : หลักสูตรการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานฯครั้งที่ 5/2557 ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กบค.214
02 มิ.ย. 2557อบรมหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีน 30 ชั่วโมง webmaster227
15 พ.ค. 2557รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน-งบแผ่นดิน ตำแหน่งวิชาการ วุฒิปริญญาเอก ทางด้านคณิตศาสตร์ อัตราค่าจ้าง 33,600 บาท จำนวน 1 อัตรากบค.562
10 พ.ค. 2557การอภิปรายทางวิชาการเรื่อง จังหวัดจัดการตนเอง "แนวคิดกบฏหรือปฏิรูปประเทศไทย" วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์webmaster256
02 พ.ค. 2557ขอเชิญร่วมโครงการบำรุงศิลปวัฒนธรมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนงานประชาสัมพันธ์224
วันที่ประกาศหัวข้อข่าวผู้ประกาศเปิดดู
28 ก.ค. 2557รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5/2557 ตำแหน่งอาจารย์(เพิ่มเติม)กบค.355
25 ก.ค. 2557รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5/2557 ตำแหน่งอาจารย์กบค.649
04 มิ.ย. 2557รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4/2557 ตำแหน่งอาจารย์กบค.790
15 พ.ค. 2557รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน-งบแผ่นดิน ตำแหน่งวิชาการ วุฒิปริญญาเอก ทางด้านคณิตศาสตร์ อัตราค่าจ้าง 33,600 บาท จำนวน 1 อัตรากบค.463
30 เม.ย. 2557คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ webmaster1,329
08 เม.ย. 2557ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2557 ตำแหน่งวิทยาศาสตร์กบค.667
วันที่ประกาศหัวข้อข่าวผู้ประกาศเปิดดู
31 ก.ค. 2557สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลกราฟฟิค จำนวน 20 เครื่องกองคลัง8
21 พ.ค. 2557สอบราคาซื้อเครื่องปิดผนึกถึงพลาสติกแบบสุญญากาศwebmaster29
21 พ.ค. 2557สอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ (Oxybaby)webmaster49
21 พ.ค. 2557สอบราคาซื้อตู้บ่เพาะเลี้ยงเชื้อwebmaster22
21 พ.ค. 2557เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ ๓ กระบอกตาwebmaster33
06 พ.ค. 2557สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้ว คสล. ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งานกองคลัง54
วันที่ประกาศหัวข้อข่าวผู้ประกาศเปิดดู
16 ต.ค. 2555การประกวดบทความวิชาการและเรียงความ เฉลิมพระเกียรติ 5 ธ.ค. 54webmaster767
16 ต.ค. 2555โครงการรวมใจใส่เสื้อพร้อมสายรัดและดอกกุหลาบชมพูถวายพระพรwebmaster592
16 ต.ค. 2555ข่าวธนาคารแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 7/2554webmaster709