วันที่ประกาศหัวข้อข่าวผู้ประกาศเปิดดู
16 ธ.ค. 2557การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2557สำนักงานอธิการบดี14
15 ธ.ค. 2557ขอสำเร็จการศึกษาตามปฏิทิน ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 ภาคปกติ และภาคกศ.บป (เข้าสู่อาเซียน) ยื่นเรื่องขอสำเร็จการศึกษาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน66
13 ธ.ค. 2557รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11/2557(พนักงานขับยนต์)กบค.34
12 ธ.ค. 2557ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามสำนักงานอธิการบดี24
11 ธ.ค. 2557ขอเชิญทุกท่าน ร่วมเปิดศูนย์ Press Center ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย10
03 ธ.ค. 2557รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 92557 นักวิชาการคอมพิวเตอร์กบค.82
วันที่ประกาศหัวข้อข่าวผู้ประกาศเปิดดู
16 ธ.ค. 2557การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2557สำนักงานอธิการบดี54
13 ธ.ค. 2557ผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ครั้งที่ 9/2557 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์กบค.188
12 ธ.ค. 2557ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามสำนักงานอธิการบดี146
11 ธ.ค. 2557ขอเชิญร่วมเปิดศูนย์ Press Center ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย35
02 ธ.ค. 2557รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ วุฒิ ป.เอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ กบค.182
26 พ.ย. 2557รายชื่อนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ชำระส่วนต่างเพิ่ม ภาคเรียนที่ 1/2557webmaster195
วันที่ประกาศหัวข้อข่าวผู้ประกาศเปิดดู
13 ธ.ค. 2557ผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ครั้งที่ 9/2557ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์กบค.112
13 ธ.ค. 2557รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11/2557(พนักงานขับยนต์)กบค.117
03 ธ.ค. 2557รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 92557 นักวิชาการคอมพิวเตอร์กบค.248
02 ธ.ค. 2557รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ วุฒิ ป.เอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ กบค.71
25 พ.ย. 2557รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10/2557 ตำแหน่งอาจารย์กบค.1,922
12 พ.ย. 2557รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 9/2557 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์กบค.2,806
วันที่ประกาศหัวข้อข่าวผู้ประกาศเปิดดู
16 ธ.ค. 2557ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการกองคลัง29
02 ธ.ค. 2557ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงยิมเนเซียม จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กองคลัง19
02 ธ.ค. 2557ประกวดราคาซื้อเครื่องโครมาโทกราฟีแบบของเหลวภายใต้ความดันสูง (HPLC) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กองคลัง18
02 ธ.ค. 2557สอบราคาจ้างปรับปรุงสนามอรุณปรีดีดิลก จำนวน 1 งานกองคลัง19
02 ธ.ค. 2557สอบราคาจ้างปรับปรุงสนาม2 จำนวน 1 งานกองคลัง18
02 ธ.ค. 2557สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่หน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จำนวน 1 งานกองคลัง16
วันที่ประกาศหัวข้อข่าวผู้ประกาศเปิดดู
01 ธ.ค. 2557บทความเตือนภัย ตอน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกินไปทำไมประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย32
01 ธ.ค. 2557บทความเตือนภัย ตอน อาหารสำเร็จรูปที่น่ากินแต่น่ากลัวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย27
01 ธ.ค. 2557บทความเตือยภัย ตอน นั่งนาน นอนนาน ระวังจะอยู่ไม่นานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย20
01 ธ.ค. 2557บทความเตือนภัย ตอน ดื่มกาแฟมากทำสมองช้าประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย21
01 ธ.ค. 2557บทความเตือนภัย ตอน เรื่องต้องรู้ก่อนซื้อคอนโดประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย13
01 ธ.ค. 2557บทความเตือนภัย ตอน หญ้ารีแพร์ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย18