วันที่ประกาศหัวข้อข่าวผู้ประกาศเปิดดู
25 ก.ค. 2557รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5/2557 ตำแหน่งอาจารย์กบค.100
24 ก.ค. 2557 บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ,ภาคกศ.บป วันที่ 17กรกฎาคม 2557 *ผู้มีรายชื่อสามารถรับหลักฐานสำเร็จการศึกษา(ใบรับรองคุณวุฒิ-Transcript) ในวันที่ 29 ก.ค 57สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน61
22 ก.ค. 2557รับสมัครอาจารย์ จำนวน 26 อัตราwebmaster373
04 มิ.ย. 2557รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4/2557 ตำแหน่งอาจารย์กบค.130
28 พ.ค. 2557ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ยื่นขอสำเร็จการศึกษา ภาค ปกติ / กศ.บป. ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2556สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน1,193
25 เม.ย. 2557ระบบค้นหาห้องสอบตามชื่อ หรือ สกุล กรรมการคุมสอบ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 27 เมษายน 2557 สถานที่สอบ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน418
วันที่ประกาศหัวข้อข่าวผู้ประกาศเปิดดู
02 มิ.ย. 2557อบรมหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีน 30 ชั่วโมง webmaster168
15 พ.ค. 2557รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน-งบแผ่นดิน ตำแหน่งวิชาการ วุฒิปริญญาเอก ทางด้านคณิตศาสตร์ อัตราค่าจ้าง 33,600 บาท จำนวน 1 อัตรากบค.488
10 พ.ค. 2557การอภิปรายทางวิชาการเรื่อง จังหวัดจัดการตนเอง "แนวคิดกบฏหรือปฏิรูปประเทศไทย" วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์webmaster230
02 พ.ค. 2557ขอเชิญร่วมโครงการบำรุงศิลปวัฒนธรมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนงานประชาสัมพันธ์211
01 เม.ย. 2557แจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมนักศึกษา ภาค กศ.บป. เข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกานต์ วันที่ 5 เมษายน 2557 ที่บริเวณลานหน้าพระเจ้าศรีโสภณสัตตนาคสิริราชภัฎมหาสารคาม เวลา 10.30 น โดยรวบรวมสมุดกิจกรรมนักศึกษามาด้วย webmaster478
13 มี.ค. 2557ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2557สำนักงานอธิการบดี1,187
วันที่ประกาศหัวข้อข่าวผู้ประกาศเปิดดู
25 ก.ค. 2557รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5/2557 ตำแหน่งอาจารย์กบค.135
04 มิ.ย. 2557รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4/2557 ตำแหน่งอาจารย์กบค.621
15 พ.ค. 2557รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน-งบแผ่นดิน ตำแหน่งวิชาการ วุฒิปริญญาเอก ทางด้านคณิตศาสตร์ อัตราค่าจ้าง 33,600 บาท จำนวน 1 อัตรากบค.406
30 เม.ย. 2557คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ webmaster1,264
08 เม.ย. 2557ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2557 ตำแหน่งวิทยาศาสตร์กบค.644
31 มี.ค. 2557รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2557 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์กบค.397
วันที่ประกาศหัวข้อข่าวผู้ประกาศเปิดดู
21 พ.ค. 2557สอบราคาซื้อเครื่องปิดผนึกถึงพลาสติกแบบสุญญากาศwebmaster23
21 พ.ค. 2557สอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ (Oxybaby)webmaster42
21 พ.ค. 2557สอบราคาซื้อตู้บ่เพาะเลี้ยงเชื้อwebmaster16
21 พ.ค. 2557เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ ๓ กระบอกตาwebmaster29
06 พ.ค. 2557สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้ว คสล. ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งานกองคลัง46
06 พ.ค. 2557สอบราคาจ้างถมดินปรับพื้นที่บริเวณหลังป้ายมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งานกองคลัง23
วันที่ประกาศหัวข้อข่าวผู้ประกาศเปิดดู
16 ต.ค. 2555การประกวดบทความวิชาการและเรียงความ เฉลิมพระเกียรติ 5 ธ.ค. 54webmaster757
16 ต.ค. 2555โครงการรวมใจใส่เสื้อพร้อมสายรัดและดอกกุหลาบชมพูถวายพระพรwebmaster587
16 ต.ค. 2555ข่าวธนาคารแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 7/2554webmaster702